หินมงคล


ถ้านึกถึงหิน เราก็คงจะนึกถึงความมั่นคง แข็งแกร่ง ทนทาน ซึ่งหินก็มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่จะนำไปใช้ หินบางชนิดสามารถนำมาบำบัดเกี่ยวกับโรคต่างๆได้ และหินบางชนิดยังมีอำนาจสามารถ นำโชคลาภ นำเรื่องดีๆ มาสู่ผู้ที่ครอบครองได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราด้วย   

ซึ่งทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเดินไปทางไหน ก็จะได้ยินแต่คำว่า "หินนำโชค" เป็นหินแห่งศรัทธา เพราะทุกคนเชื่อว่า หากมีหินเหล่านี้ติดตัวไว้ จะนำพาแต่เรื่องดีๆ เข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สุขภาพ การเงิน หน้าที่การงาน หรือแม้กระทั่งเรื่องของความรัก จึงทำให้หินมงคลนี้เป็นที่นิยมในหมู่ ดารา วัยรุ่น เป็นอย่างมาก


ค้นหา